Åpningstider

Kontoret er åpent mellom 08.30 - 15.00 alle hverdager. 

Timebestilling

Telefon: 75 76 50 80
Telefonen er åpen for timebestilling, reseptbestilling m.m. i følgende tidsrom:

08.45 - 09.30 og 13:00 - 14:30 mandag, tirsdag, torsdag og fredag
08:45 - 09.30 og 13.30 - 14.30 onsdag

Timebestilling via eportal

 

Legevakt

Trenger du lege utenom kontortid ringer du 116117, du havner da hos legevakten.

 
Nord-Saltenkommunene samarbeider om vakttjenesten Nord-Salten Legevakt, som har kontor på Innhavet i helgene og hverdager 22.00 - 08.00.

Fastlege

På internett er det mulig å bytte fastlege om du ønsker det. Man finner også informasjon om alle landets fastleger. Her kan en gjøre endringer uavhengig av fastlegekontorets åpningstider.
Gjennom MinFastlege kan alle innbyggerne se hvilken fastlege de har. Innbyggere over 16 år kan bytte fastlege, i tillegg til å melde seg inn og ut av fastlegeordningen. Foreldre kan bytte fastlege til sine barn under 16 år.

Enkelte grupper kan ikke bruke internettløsningen. Disse må fortsatt ta kontakt med fastlegekontoret (810 59500) for å få informasjon om eller bytte fastlege. Dette gjelder blant annet personer med D-nummer (midlertidig fødselsnummer, f.eks. asylsøkere og personer som skal oppholde seg i Norge i mindre enn 12 mnd.

Aktuelle linker:

Bytte fastlege (helfo.no)

Frittsykehusvalg.no

www.helsenorge.no

Helse-og omsorgsdepartementet

Helse-Nord

ePortal

Legekontoret har e-portal i drift. Dette forenkler din kontakt med legekontoret.
Ny teknologi gjør det mulig å kommunisere med legekontoret på en sikker og lovlig måte via internett. For å gjøre dette må pasienten være registrert som bruker i vårt datasystem. Dette kan den enkelte selv gjøre forutsatt at vedkommende har fastlege ved legekontoret og har fått registrert sitt mobiltelefonnummer korrekt på legekontoret. Telefonen benyttes for engangskoder, omtrent som i nettbanker og prosedyren er omtrent like enkel som å benytte nettbank.

  • Du kan her bestille time hos din fastlege
  • Du kan sende en melding til din fastlege.
  • Du kan bestille resept på faste medisiner.
  • Klikk her for å logge inn på Eportal
  • For å finne oversikt over dine resepter, må du logge deg inn på mineresepter.no med BankId el.a.

Leger i Hamarøy

Hamarøy kommune har tre fastlegehjemler.

Elisabeth Richter er kommuneoverlege/kommunelege.

Eva Skoglund er kommunelege. 

Kommunelege Dan Skoglund. Han er i permisjon ut august 2018, og hans vikar er Tori Halvorsen ut juni 2018, og deretter Pavlos Ashrafi i juli og august.

Vi har en turnuslege på plass ut oktober 2018, Alf Christian Olsen.