Legevakt

Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen. Målgruppe er alle som oppholder seg i kommunen Dette er en lovpålagt tjeneste. Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

Generelt

Beskrivelse

Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen.

Målgruppe

Alle som oppholder seg i kommunen

Pris for tjenesten

Det er egenandeler knyttet til alle legetjenester.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Lov

Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-1 - Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 - Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) kapittel 7 (klage)

Forskrift

Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester for personer uten fast opphold i riket

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Dagtid: Legekontoret på Oppeid er åpent mandag til fredag kl. 08:00 - 15:30. Timebestilling på tlf. 75765080 mellom klokken 13:00 og 15:00.

Kveldstid: Mellom kl. 15:30 og 22:00 er det legevakt ved legekontoret på Helsesenteret. Ring legevakttelefonen 75770202.

Nord-Salten legevakt på Innhavet har vakt mellom kl. 22:00 og 08:00 på hverdager og hele lørdager, søndager og andre hegedager. Ring legevakttelefon 75770202.

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Ledelse
  • Leder: Bjørn Skog
  • Telefon: 75765014
  • Epost postmottak@hamaroy.kommune.no
  • Postadresse: Kommunehuset 8294 HAMARØY
  • Besøksadresse: Kommunehuset Oppeid 8294 HAMARØY
  • Åpningstid: 08:00-15:30

Andre opplysninger

Sist oppdatert

15.08.2016 09:52

  • Oppdatert av azhub
  • Sist oppdatert den 15.08.2016