Lister ved kommunevalget

Ifølge valgloven § 6-6 legges innkomne listeforslag ut til offentlig ettersyn.

 

Listeforslag i alfabetisk rekkefølge:

 

Arbeiderpartiet

Høyre

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Venstre  • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 25.08.2015