Loppemarked

på Skillvassbakk grendehus

 

Salg av vafler og kaffe.

Lopper mottas med takk (ikke klær).

 

Henv. Torill tlf. 466 25 898  • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 25.08.2015