Barnevern og familievern

Tjenester

 • Besøkshjem/Å være besøkshjem Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned. Det er viktig at du er en trygg og stabil...
 • Familievernkontor Familievernkontoret gir deg eller dere tilbud om behandling og rådgiving når det er vansker eller kriser i familien. Du kan ta direkte...
 • Fosterhjem/Å være fosterhjem Har du eller dere lyst til å være fosterforeldre og evner å gi barn et trygt og godt hjem? Et fosterhjem tar imot barn når...
 • Hjelpetiltak fra barnevernstjenesten Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barnevernstjenesten sørge for å sette i...
 • Incestsenter Du kan ta direkte kontakt med et incestsenter. De ansatte har taushetsplikt og tilbudet er gratis. Incestsenteret gir tilbud til voksne og...
 • Krisesenter Trenger du et sted å boi en akuttsituasjon eller noen å snakke med, noen du kan stole på? Du kan ta direkte kontakt med et krisesenter, og...
 • Melding til barnevernstjenesten Både privatpersoner og offentlige instanser kan melde fra til barnevernstjenesten om at et barn kan ha det vanskelig. Det kreves ikke at du...
 • Omsorgsovertakelse av et barn Det offentlige overtar omsorgen for et barn når foreldrene på en eller annen måte ikke har kunnet gi god nok omsorg til barnet...
 • Samlivskurs Par som er førstegangsforeldre og som har lyst til å gå på samlivskurs, kan ta kontakt med helsestasjonen. Kurset Godt samliv skal gi...


 • Oppdatert av
 • Sist oppdatert den 27.08.2015