Karakterer og evaluering

Tjenester

  • Karakterer - klageadgang Du kan klage på alle karakterer som skal stå på vitnemålet. Det gjelder standpunktkarakterer eksamenskarakterer karakterer til fag- og...


  • Oppdatert av
  • Sist oppdatert den 27.08.2015