Kultur, idrett og fritid

Tjenester

  • Den kulturelle skolesekken Som elev i skolen får du tilgang til gode kulturopplevelser gjennom Den kulturelle skolesekken. Tilbudet skal være profesjonelt og bredt og...
  • Fredete bygninger og anlegg - tilskudd Du kan søke om tilskudd hvis det oppstår merkostnader i forbindelse med vedlikehold av fredet bygning. Riksantikvaren kan frede bygninger...
  • Opptenning av ild utendørs I perioden 15. april til 15. september er det et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogmark uten særskilt...
  • Spillemidler til idrettsanlegg Kommuner, idrettslag og andre sammenslutninger kan søke om spillemidler til idrettsanlegg. Det kan søkes om tilskudd til nybygg og...
  • Statlige spillemidler til idrettsformål Kommuner, idrettslag og andre sammenslutninger kan søke om spillemidler til idrettsanlegg. Det kan søkes om tilskudd til nybygg og...


  • Oppdatert av
  • Sist oppdatert den 27.08.2015