Naturforvaltning

Tjenester

  • Allemannsretten Allemannsretten betyr at du har rett til å ferdes fritt i skogen, på fjellet og langs kysten. Du kan ferdes til fots i innmark når marken...
  • Dispensasjon for bruk av snøskuter, motorbåt og andre motoriserte kjøretøy i utmark Har du behov for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy i utmark og vassdrag til formål som ikke er offentlig anerkjente...
  • Fellingstillatelse Retten til å jakte tilhører i utgangspunktet grunneieren. Fellingstillatelse for elg, hjort, rådyr og villrein tildeles godkjente vald (det...
  • Jegerprøven Hvis du vil jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven. Prøven består av et obligatorisk kurs på 30 timer og en elektronisk...
  • Motorferdsel i utmark og vassdrag Har du behov for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy i utmark og vassdrag til formål som ikke er offentlig anerkjente...
  • Opptenning av ild utendørs I perioden 15. april til 15. september er det et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogmark uten særskilt...


  • Oppdatert av
  • Sist oppdatert den 27.08.2015