Offentlige avgifter

Tjenester

  • Betaling for kommunale tjenester / innkreving av kommunale krav Mottar du tjenester fra kommunen som du skal betale for, benytter du tilsendt faktura. Betalbare tjenester kan være tekniske tjenester ...
  • Bompenger - privat vei Kommunen kan gi samtykke til at eiere av privat vei kan innkreve bompenger for å ferdes på veien. Kommunen vurderer omfanget av ferdselen...
  • Feiing og tilsyn med fyringsanlegg Brann- og feiervesenet skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg minimum hvert fjerde år. Tjenesten gjelder bare helårsboliger. Det...
  • Forskuddsskatt - betaling og innkreving Driver du selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak), skal du betale utskrevet forskuddsskatt. Det samme kan gjelde hvis du er...
  • Renovasjon Kommunen skal sørge for å samle inn husholdningsavfall (tvungen renovasjon). Som husholdningsavfall regnes avfall fra private...
  • Returordninger for avfall Det finnes ulike returordninger for ulike typer av avfall som skal gjenvinnes. Kommunen har plikt til å ta imot visse typer avfall. Det...


  • Oppdatert av
  • Sist oppdatert den 27.08.2015