Rettsvesen

Tjenester

  • Forliksråd Forliksrådet benyttes for å løse tvister i mange saker. Det kan for eksempel dreie seg om kjøpstvister, erstatningskrav, nabotvister eller...
  • Fri rettshjelp Har du dårlig økonomi og trenger juridisk bistand, kan du søke om fri rettshjelp. Prioriterte sakstyper er familiesaker erstatning for...
  • Godkjenning av offentlige dokumenter til bruk i utlandet For at et norsk dokument skal ha gyldighet i utlandet, må det påføres et apostillestempel. Dette kan du for eksempel trenge hvis du skal...
  • Klage til Sivilombudsmannen Sivilombudsmannen er oppnevnt av Stortinget for å kontrollere forvaltningen. Som vanlig borger kan du klage til Sivilombudsmannen hvis du...
  • Konfliktråd Konfliktrådet har til oppgave å arrangere møter mellom parter i konflikter som oppstår fordi én eller flere personer har påført andre en...
  • Separasjon og skilsmisse Ektefeller eller registrerte partnere som ikke lenger vil leve sammen, kan søke om separasjon og skilsmisse. Det er tilstrekkelig at den...


  • Oppdatert av
  • Sist oppdatert den 27.08.2015