Magedans med Ruqaya

Søndager fra 8. mai underviser Ruqaya i magedans på Oppeid.

 

Sted: Kulturskolen (gulskola), danserommet.

Flott trening til orientalsk musikk og rytmer.

 

Kl. 17.00 - Barnegruppe

Kl. 20.00 - Voksne

 

Pris: Voksne kr 50,- / Barn kr 25,-

Betales v/oppmøte  • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 25.08.2015