Mammografi

Alle kvinner i Hamarøy kommune født 1947-1966 inviteres til mammografiundersøkelse i tidsrommet 18.4 - 4.5.2017.

I alt 250 kvinner i Hamarøy har fått invitasjon til å undersøke brystene i mammografibussen. Alle som har digital postkasse, vil få invitasjonen digitalt.

Hvem:     Kvinner i Hamarøy kommune født 1947-1966
Når:         18.april - 4. mai 2017
Hvor:       ved Shellstasjonen på Innhavet

Brystkreft
Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge, og utgjør i dag om lag 22 prosent av alle krefttilfeller hos kvinner. I år 2015 fikk 3415 kvinner diagnosen. Mammografiprogrammet oppdager om lag 1 100 nye brystkrefttilfeller per år, de fleste i et tidlig stadium.

Mammografiprogrammet
Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i alderen 50-69 år om mammografi annethvert år. Tilbudet gis i tråd med internasjonale anbefalinger. Regelmessig mammografi er i dag den viktigiste metoden for å oppdage svulster i et tidlig stadium. Tidlig oppdagelse gir ofte bedre overlevelse, og øker sjansen for mer skånsom behandling.

I Mammografiprogrammet kvalittessikres tilbudet ved at alle bilder tydes av to røntgenleger. Dersom brystkreft oppdages, er rutinemessig oppfølging sikret ved det brystdiagnostiske senteret.

Målsettingen for programmet er å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres. Oppmøtet i Mammografiprogrammet er om lag 75 prosent på landsbasis. I forrige runde møtte 77 prosent av kvinnene fra Hamarøy kommune.

Om Mammografiprogrammet:  www.kreftregisteret.no


   • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 19.04.2017