Utleggingsmanntall

For å kunne stemme ved folkeavstemningen må du være innført i manntallet. I Hamarøy legges manntallet til offentlig ettersyn i servicekontoret i perioden 11. mai til og med 27. mai. Servicekontoret er åpent hverdager 08.00 - 15.30.

Det sendes ikke ut valgkort. Nærmere informasjon om hvordan og hvor man kan stemme, er lagt ut som egen informasjonssak.

Mulighet til å klage
Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Klagen sendes til
Valgstyret i Hamarøy kommune, 8294 Hamarøy.

   • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 07.03.2017