Åpningstider

Barnehagen har helårsåpent med daglig åpningstid 07.15 – 16.15

 

Om barnehagen

Marielund barnehage ligger i Hersethskogen boligfelt på Oppeid med nærområder som innbyr til turer i skog og fjære.

Barnehagen har 3 avdelinger og er bygget i 1991.

Avdelingene er: Glimma, småbarnsavdeling bygget i 2016, samt avdelingene Tuva og Vetten som gir tilbud til de største barna.

Glimma

Trine Kvalvik er pedagogisk leder på avdeling Glimma, som er barnehagens småbarnsavdeling for 1- og 2-åringene.
Glimma tlf 908 43 682.

Tuva

Trine Finvik Karlsen er pedagogisk leder på avdeling Tuva. Tuva gir tilbud til barna fra de er 2-3 år og opp til skolestart.
Avdeling Tuva tlf. 948 61 611

Vetten

Ann Kristin Knutsen er pedagogisk leder på avdeling Vetten. Vetten avdeling gir tilbud til barna fra de er 2-3 år og opp til skolestart.
Avdeling Vetten tlf. 948 55 537

Visjon og fokusområde

Barnehagens visjon er « Læring for livet» 
Det pedagogisk grunnsynet bygger på at «Hvert barn er unikt, og skal bli sett og møtt som den de er. Vi er en barnehage for alle».

Barnehagens fokusområder er språk og sosial kompetanse.

Samarbeidsutvalg

Foreldrerepresentant:
Ansattrepresentant: Ann Kristin Knutsen og vara Hege Pettersen
Politisk representant: Ane T. Steinsvåg, vara: Arne Andre Solvang