Markering nye skilt

Oppfølgingen av kommunestyrets vedtak om synliggjøring av det tokulturelle Hamarøy/Hábmer fortsetter.

Tospråklig skilting Hamarøy Habmer
Statens vegvesen har meddelt kommunen at etaten nå er klar for å skifte ut de gamle skiltene med nye. I alt fire kommuneskilt langs E6 og ett på Skutvik skal nå få både samisk og norsk teksting.

Som en markering av denne endringen vil Fylkesmannen i Nordland Hill Marta Solberg foreta avduking av det første kommuneskiltet rett sør for Dragskrysset onsdag 27. august kl 1400.

Publikum og media er hjertelig velkommen!

   • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 25.08.2015