Medlemsmøte Hamarøy pensjonistforening OBS! FLYTTET

onsdag 30. oktober kl. 18.00 på HIS (Hamarøy Internasjonale Senter). MØTE FLYTTET TIL 28. OKTOBER

 

Det blir besøk av Viggo Aspvik som vil fortelle om utgravningene på Ness.

 

Hjertelig velkommen både til nye og gamle medlemmer.  • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 25.08.2015