Målet for tilskuddsordningen er å bidra til et allsidig og aktivt kulturliv i stadig utvikling til beste for Hamarøys innbyggere.

Tiltak og aktiviteter for barn og ungdom blir prioritert.

Retningslinjer (pdf)

Elektronisk søknadsskjema


Søknadsfrist : 1.mai 2019