Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Midlertidig botilbud

Har du et akutt boligbehov og ikke kan skaffe deg bolig på egen hånd, er kommunen forpliktet til å finne et midlertidig botilbud til deg. Barnefamilier, barn og unge skal tilbys et forsvarlig bosted. Det betyr blant annet at tilbudet i utgangspunktet ikke gjelder for rusmiddelmisbrukere. Tjenesten er gratis, men hvis du har råd til det, vil du kunne betale deler av husleien selv. Denne tjenesten er lovpålagt. Nav-kontoret skal behandle saken så snart som mulig. I saker som gjelder akutt, midlertidig bolig vil det ofte være nødvendig med saksbehandling i løpet av dagen. Hvis Nav gir deg avslag på søknaden, kan du klage innen tre uker. Opprettholder Nav avgjørelsen, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.
Publisert

Skjema