Tross alt skal livet leves videre og vi ønsker gjennom Mihá å fokusere på glede, hjertevarme, kjærlighet og ikke minst stolthet! stotlthet over åpenheten og styrken som er vist.
Vi starter med å lage en stor kulturmønstring; en rusfri konsert i Hamarøyhallen på Oppeid hvor alle er invitert.

Denne konserten er et av tiltakene i det overordnede prosjektet som kalles "Jasska-trygghet" og omfatter i første rekke Tysfjord og Hamarøy kommuner . Árran lulesamisk senter har fått ansvar for delprosjektetet "Tillitsbygging" som også inkluderer denne konserten m.m.. 

Konserten er støttet av Jasska, Sametinget og Nordland fylkeskommune.

Billettkjøp og nærmere opplysninger: Hamsunsenterets nettside eller Facebook: MIHÁ

BEKREFTEDE ARTISTER: 
Mari Boine
Katarina Barruk
Sweet Like Chili