Miljøtjenesten

Målsettingen for miljøtjenesten er at brukerne skal få en god livskvalitet gjennom å mestre livet ut fra egne forutsetninger.

 Miljøtjenesten
Ansatte i miljøtjenesten. Foto: Karoline O.A. Pettersen

Oppgavene er mangfoldige, og spenner over det meste av dagliglivets aktiviteter. Vi driver både med oppfølging og opplæring. Vi henvender oss i hovedsak til personer med ulike funksjonshemminger, som utviklingshemming, alvorlige psykiske eller fysiske funksjonshemminger etc.
 
I tillegg til individuelle tjenester arrangerer avdelingen ulike fellestilbud, som går på fysisk aktivitet og sosialt fellesskap.
 
Man tildeles tjenester etter søknad. Tjenestene er gratis.
 
I miljøtjenesten har vi vernepleier, sosionom, sykepleier, helsefagarbeider. I tillegg kan man tildeles støttekontakt eller personlig assistent.
 
Kontakt: 

Telefon 75 76 50 00. Ansatte har tjenestemobil, og melder fra til sentralbordet når de er på jobb.


  • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 25.08.2015