Deltakelse og innsats var upåklagelig, men på grunn av en svikt hos arrangørene manglet det medaljer. Det ble lagt inn protester fra deltakerne, og saken ble løst ved at alle fikk lage sin egen medalje, som da naturlig nok ble en gullmedalje.

Marielund barnehage rapporterer om en flott og minnerik mini-OLdag for små og store.