Anne Kalstad Mikkelsen (Árran): «Vi skulle alle bli gode nordmenn.»
Fornorskningen av samene
Bodil Børset (Hamsunsenteret): «Ingen adgang til riket.» Jødeparagrafen, antisemittisme og rasisme i Norge
Oddmund Andersen (Árran): «Samiske grenseloser.» Grenselosvirksomhet under 2. verdenskrig
Arr.: Knut Hamsun vdrg. skole, Árran   og Hamsunsenteret