Minnemedaljer

I forbindelse med krigsminneåret 2015 ble det utdelt ytterligere to Minnemedaljer under Sagfjorddagan 2015.

Minnemedaljer
Eli M Kristiansen, Olav Johan Jacobsen og fungerende ordfører Kjersti Steinsvåg Hansen.  

I forbindelse med krigsminneåret ble det under Sagfjorddagene 2015 tildelt to minnemedaljer. I denne omgangen var det Eli M Kristiansen og Olav Johan Jacobsen som fikk minnemedaljer. Fungerende ordfører Kjersti Steinsvåg Hansen stod for utdelingen. Utdelingen skjedde under Sagfjorddagenes seminar "Historisk reise 70 år tilbake i tid".  

Tildelingene skjer på bakgrunn av krigsdeltakelse og sivil motstand under andre verdenskrig, og totalt seks personer fra Hamarøy har fått minnemedalje.
 

Mer informasjon om tildeling av minnemedaljer i Nordland  • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 25.08.2015