Fullstendig saksliste finnes her (møtekalender)

Nemnda startet møtet med å behandle strategisk plan. Dette et dokument som skal danne grunnlaget for hvordan Nye Hamarøy kommune skal bygge og etablere den nye tjenestestrukturen. Det skal utarbeides overordnede plandokumenter og delplaner for de ulike tjenesteområdene som for eksempel helse og omsorg, oppvekst. Disse plandokumentene og økonomiske rammer kommer til å danne grunnlag for tjenestetilbudet til den nye kommunen. Dette er planlagt som en bred prosess hvor ledere, ansatte, tillitsvalgte, frivillige lag og foreninger, næringslivet mfl skal bidra blant annet gjennom folkemøter. Det vil komme ut med nærmere innkalling og informasjon om kommende møter.
 
Fellesnemnda behandlet også en sak om nytt kommunevåpen for Nye Hamarøy kommune. Fellesnemnda vedtok at det skal utformes et nytt kommunevåpen til Nye Hamarøy gjeldende fra 2020. Fellesnemnda ønsker at det utlyses en konkurranse der forslaget som vinner blir premiert. Prosjektledelsen vil arbeide videre med å utlyse en konkurranse om utforming av nytt kommunevåpen. Mer informasjon om dette kommer på våre hjemmesider (Hamarøy og Tysfjord kommune).
 
Fellesnemnda ønsker å styrke utviklingen av næringslivet i Nye Hamarøy, og det var derfor en sak til behandling der Fellesnemnda vedtok å opprette en stilling som næringsmedarbeider i prosjektet. Antall arbeidsplasser i en kommune danner grunnlaget for bosetting og inntekter til kommunen. Denne stillingen skal ha fokus på å bidra direkte inn mot næringslivet. Før stillingen utlyses skal det gjennomføres møter med næringslivet i den nye kommunen, for å få innspill til det fremtidige næringsarbeidet
 
Det ble også behandlet sak om samisk språk, kultur og samfunnsliv, og utvikling og fornying av lokaldemokratiet.