Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Arbeidsmiljøutvalget 18
04
Fast utvalg for plansaker / Plan og ressursutvalg 10
13
19
08
12
11
23
04
Fellesnemnd 11
30
12
28
13
28
08
25
09
22
04
18
19
21
05
25
03
17
05
Fellesnemnd - PSU 30
12
28
13
08
22
04
21
25
17
Formannskapet 21
31
27
27
11
25
02
29
20
28
16
06
04
Klagenemnd eiendomsskatt 24
Kommunestyret 21
14
02
24
14
22
19
24
31
28
12
Naturutvalget 11
Partssammensatt utvalg 27
29
Råd for eldre og funksjonshemmede 07
24
Takstnemnda for eiendomsskatt 11
06
Valgstyret 13
22
04
04