Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Arbeidsmiljøutvalget 12
26
12
20
Driftsutvalget 09
28
Fast utvalg for plansaker / Plan og ressursutvalg 18
22
03
25
08
09
23
11
09
Formannskapet 26
28
12
04
15
27
10
18
03
26
09
30
16
05
02
Klagenemnd eiendomsskatt 02
Kommunestyret 12
26
07
25
03
22
12
17
Naturutvalget 03
09
Partssammensatt utvalg 04
27
05
Råd for eldre og funksjonshemmede 09
27
01
31
28
14
Takstnemnda for eiendomsskatt 29
24
22
Valgstyret 04
27