Y
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Arbeidsmiljøutvalget 28
30
15
13
Fast utvalg for plansaker / Plan og ressursutvalg 01
05
08
22
21
19
01
08
Fellesnemnd 09
29
15
23
01
06
07
Fellesnemnd - PSU 15
07
Formannskapet 18
15
22
06
03
11
18
07
16
26
16
30
31
11
27
25
13
22
29
Klagenemnd eiendomsskatt 18
Kommunestyret 26
09
09
20
18
22
17
31
14
12
19
20
09
14
Naturutvalget 14
13
12
Partssammensatt utvalg 18
29
03
06
27
22
29
Råd for eldre og funksjonshemmede 07
03
12
22
05
04
Takstnemnda for eiendomsskatt 31
23
28
11
Valgstyret 29
22