Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Arbeidsmiljøutvalget 22
14
07
Fast utvalg for plansaker / Plan og ressursutvalg 12
15
13
12
31
05
Fellesnemnd 18
19
21
14
16
18
23
11
05
07
Fellesnemnd - PSU 18
21
16
18
Formannskapet 10
24
28
13
19
07
04
06
21
28
22
19
15
24
08
04
Kommunestyret 01
15
21
26
22
21
28
04
29
13
Naturutvalget 27
12
Partssammensatt utvalg 13
06
19
08
Råd for eldre og funksjonshemmede 11
21
17
29
Takstnemnda for eiendomsskatt 15
27