Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Arbeidsmiljøutvalget 22
14
07
11
Fast utvalg for plansaker / Plan og ressursutvalg 12
15
13
12
31
13
Fellesnemnd 18
19
21
14
16
18
10
11
24
01
23
07
10
Fellesnemnd - PSU 18
21
16
18
11
24
01
Formannskapet 10
24
28
13
19
07
04
06
21
28
22
18
27
08
04
07
Kommunestyret 01
15
21
26
22
21
28
04
29
13
Naturutvalget 27
12
03
Partssammensatt utvalg 13
06
18
08
Råd for eldre og funksjonshemmede 11
21
17
29
12
Takstnemnda for eiendomsskatt 15
27
11