Møteplassen åpner

Idag fredag 25.november kl. 12:00 åpner Møteplassen i Hamarøy.

Hamarøy kommune ved psykisk helse og frisklivssenteret og Frivilligsentralen etablerer et lavterskel dagtilbud i miljørommet i Hamarøyhallen.

Det vil være åpent mellom klokken 11.00 og 14.00 hver fredag.

Her er det mulig å komme og drikke en kopp kaffe og omgås andre,  og etter hvert planlegges det ulike aktiviteter disse dagene. Det er meningen at tilbudet skal utvikles i tråd med behov de som bruker det måtte ha, og at de som ønsker det involveres i driften.

Mer informasjon på Hamarøy frivilligsentral sin nettside.   • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 25.11.2016