Musikk- og kulturskolen

Ansvarsområder

 
Formålet med musikk- og kulturskolens virksomhet er å gi barn, ungdom og voksne de beste muligheter for å utvikle sine musikalske og skapende evner og anlegg.
 

Hamarøy musikk- og kulturskole ønsker å ivareta både et bredt tilbud tilgjengelig for alle, samt muligheter for spesialisering for de som ønsker det.

 
Hamarøy musikk- og kulturskole tar sikte på å være et kulturelt resurssenter i Hamarøy, som i samarbeid med næringsliv, privatpersoner, lag og foreninger skal bidra til økt kulturell aktivitet i hele kommunen. 


  • Oppdatert av Wenche Karlstad
  • Sist oppdatert den 20.06.2016