Kan næringslivet i nye Hamarøy lære noe av hva man får til i Steigen?

Vi får besøk fra Åshild Movik (Steigen Næringsforum) og Kristine Engan Imingen (Lev i Steigen) som vil dele erfaringer fra arbeidet i Steigen med å få næringslivet til å samarbeide, samt synliggjøre hva Steigen kan by på til etablerere og tilflyttere.

I tillegg vil prosjektmedarbeider næring Per Elling Braseth-Ellingsen informere om framdriften for næringsarbeidet i nye Hamarøy kommune.

Lett servering. Hjertelig velkommen!