Næringslivsmøte

I kommuneplanens samfunnsdel er næringsutvikling definert som ett satsningsområdet. Kommunen ønsker derfor å snakke med de som driver næringsvirksomhet i Hamarøy. Det blir arrangert to møter i februar/mars.

 

Les mer på kommunens hjemmeside.  • Oppdatert av Ann-Marit Andreassen
  • Sist oppdatert den 25.08.2015