Nattestengningen vil pågå så lenge det er nødvendig og ny informasjon vil bli gitt når situasjonen endrer seg.

Det er sendt sms-varsel til abonnentene.

Hamarøy kommune beklager ulempene dette medfører.