Reguleringsendring Ulvsvåg - Nausthågen Øst

I medhold av Plan- og bygningslovens § § 12-8 og 12-14 annonseres med dette oppstart av planarbeider / reguleringsendring området Nausthågen øst i reguleringsplan for Ulvsvåg.

 Planavgrensning Nausthågen

Formålet med reguleringsendringen er å legge til rette for boligfortetting i Nausthågen, samt å utvide planen til å omfatte eksisterende nærmiljøanlegg på Farjorda. Det vil også bli utført mindre korrigeringer av eksisterende plan. Planarbeidene utløser ikke krav om konsekvensutredning.


Reguleringsendringen utarbeides av kommunens plankontor v/ Ingunn D. Lindbach. Den endelige planavgrensningen vil kunne bli noe justert i forhold til annonsert planområde. Naboer og grunneiere vil bli varslet direkte.

 

Merknader til planarbeidet kan sendes til Hamarøy kommune, Plankontoret, 8294 Hamarøy eller per e-post til postmottak@hamaroy.kommune.no.

 

Frist for innspill er 8. april 2011.
(Utsatt fra annonsert frist 1.april 2011)   • Oppdatert av azhub
  • Sist oppdatert den 29.01.2016