Kartverket har bedt Hamarøy kommune kunngjøre oppstart av navnesak nr.2018/ 257 for Tømmerneset/Vuohppe. Navnet kom opp i forbindelse med Statens vegvesens oppgradering av tunneler langs E6.

Kommunen, og lokale organisasjoner med en særlig tilknytning til stedsnavn, har rett til å uttale seg. Saker som gjelder bruksnavn skal eierne få tilsendt direkte fra kommunen. Det er kommunen som har ansvaret for å kunngjøre at navnesaken er reist og for å innhente og samordne de lokale høringsuttalelsene.

Saksdokumentet kan du lese her.

 

Eventuelle merknader merkes "Navnesak 2018/257" og sendes til:

Hamarøy kommune, 8294 HAMARØY

epost: postmottak@hamarøy.kommune.no

 

Høringsfrist er satt til 08.08.2018