Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nedgravde oljetanker

Som grunneier står du ansvarlig for at oljetank på egen eiendom til enhver tid er i betryggende stand. Senest en måned før en oljetank graves ned, skal du gi skriftlig melding til kommunen om tankstørrelsen konstruksjon korrosjonsbeskyttelse alder kartangivelse av hvor tanken ønskes lagt ned Det skal utføres periodisk kontroll av oljetanken. Ta kontakt med oljeselskapet som fyller tanken. De kan gi deg informasjon om firmaer som utfører tilstandskontroll eller utskifting av tank. Skriftlig dokumentasjon på at tanken er kontrollert og godkjent, skal sendes til kommunen. Tanker som permanent tas ut av bruk skal normalt tømmes, graves opp og leveres til godkjent mottak. Melding om dette skal sendes kommunen. Nedgravde oljetanker representerer en stadig større kilde til forurensning. Det kan bli forbudt å fyre med fossilt brennstoff i 2020.
Publisert

Skjema