Nedsatt fartsgrense på Finnøyvegen

Statens vegvesen har bestemt at fartsgrensen for Finnøyvegen endres fra 50 km/t til 40 km/t mellom rundkjøringen og næringsområdet.

               finnoeyvegen40kmt.jpg
 
Hamarøy kommune sendte innspill til Statens vegvesen med anmodning om å endre fartsgrensen på Finnøyvegen før sommeren. Bakgrunnen er at vegen er smal, brukes av gående og syklende, samt at trafikkmengden øker i takt med utvidelsen av næringsområdet. I påvente av en fortausløsning regnes nedsatt fartgsrense som et tilstrekkelig trafikksikkerhetstiltak. 
 
Den nye fartsgrensen vil gjelde fra rundkjøringen til næringsområdet, i ca. 700 m. 


  • Oppdatert av Senia Hagen
  • Sist oppdatert den 07.09.2016