Nettside

Arbeidet med ny interkommunal kystsoneplan ble initiert av Narvik kommune, etter oppfordring fra Ofoten Regionråd. Kommunene i Ofoten og Hamarøy kommune har felles interesse i å sikre en god forvaltning og en bærekraftig utvikling av sine sjøarealer. For å formidle informasjon om prosessen er det opprettet en egen nettside som vil bli oppdatert kontinuerlig. Her finnes info om prosjektet, kontaktinformasjon til personer i styret og arbeidsgruppe, samt fremdriftsplan og oppdateringer. 

Trykk her for direktelenke til nettsiden: Interkommunal kystsoneplan. Lenke finner man også under: "Arealplaner" på kommunens hjemmeside

 

Hva skjer? 

​Frem til styret varsler planoppstart og sender planprogrammet på offentlig ettersyn og høring jobbes det administrativt med å kartlegge blant annet hvilke planer, kunnskapsgrunnlag og kartgrunnlag som finnes de ulike kommunene, samt hvilke nasjonale og regionale føringer og lover som skal legges til grunn.

Frem til formell oppstart av planprosess jobbes det også med utarbeidelse med forslag til planprogram.

Denne fasen er administrativ, og pågår fra januar 2019 til juni 2019.