Ramazan Hussaini har hatt siste del av lærlingetiden sin på Hamarøy Bygdeheim, der Merete Kristensen har vært veileder. Han har nå bestått fagprøven.

Vi gratulerer og ønsker lykke til videre som helsefagarbeider på Hamarøy internasjonale senter.