Ny likningsverdi på boliger

En av de første dagene i september vil alle boligeiere i kommunen få et brev fra Skatteetaten vedrørende beregning av ny likningsverdi på bolig. Brevet inneholder et skjema og en rettledning. Skjemaet skal fylles ut med opplysninger om boligen (areal, boligtype og byggeår) og skal returneres til Skatteetaten innen 15. oktober 2010.

 

Fra og med 2010 har Stortinget vedtatt en ny metode for å beregne likningsverdien på boliger. De nye reglene gjelder for alle boligeiendommer med unntak av eiendommer som er regulert til fritidsformål, våningshus, boliger på Svalbard og i utlandet, og eiendommer som ikke er egnet til boligformål. Ny ligningsverdi på bolig må ikke forveksles med kommunal eiendomsskatt.

 

Innrapportering fra boligeiere

Fra 30. august – 3. september får 2,4 millioner boligeiere brev fra Skatteetaten med beskjed om å rapportere inn boligareal, boligtype og byggeår. Disse opplysningene skal brukes til å beregne boligens nye likningsverdi. Boligeierne kan sende inn opplysningene via skatteetaten.no eller som SMS. Skjema kan også leveres på nærmeste skattekontor eller sendes i posten.

Boligeierne skal rapportere inn arealet på primære rom (P-ROM). P-ROM er alt som kan defineres som oppholdsrom i boligen, f.eks. stue, kjøkken, soverom, vaskerom, bad og entré. Dersom boligeier ikke har opplysninger om P-ROM, kan boareal (BOA) oppgis. Denne informasjonen finnes for eksempel i salgsoppgave og takstdokumenter til boligen.

 

Beregning av likningsverdi

Etter de nye reglene skal likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som Statistisk Sentralbyrå skal beregne hvert år. Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en anslått markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). I tillegg tas det hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget.

Likningsverdien for primærboliger (i utgangspunktet der boligeier er folkeregistrert bosatt) vil utgjøre 25 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) utgjør likningsverdien 40 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal.

Skatteetaten benytter opplysninger fra Matrikkelen ved utsendelsen av brevene. Dersom boligeier ønsker å endre opplysningene i Matrikkelen, henvises de til å ta kontakt med kommunen.

 

Mer informasjon

Klikk her for å lese informasjonsskriv fra Skatteetaten.

Forøvrig kan publikum kontakte Skatteetatens informasjonskanaler:  • Oppdatert av Ingunn D. Lindbach
  • Sist oppdatert den 25.08.2015