Tidligere praksis var faktura det året tømming ble foretatt, fakturert på 4. termin (november).

For en vanlig husholdning hvor septiktanken tømmes annet hvert år, vil det si at kostnaden blir fordelt på 8 terminer over 2 år. Tømming hvert år fordeles over 4 terminer, mens tømming hvert 4. år fordeles over 4 år (faktureres på 2. termin. kommunale avgifter).

Tømmefrekvens er regulert i Forurensningskriftens § 12-13 https://lovdata.no/forskrift/2004-06-01-931/§12-13

Ekstra tømming/nødtømming faktureres etter faktiske kostnader iht. liste fra Stoklands Bilruter, som utfører slamtømming for Hamarøy kommune.

Bakgrunn for omleggingen er en tilnærming til praksis som er vanlig i andre kommuner, bl.a. Tysfjord og Steigen. Det er også et ønske fra en del abonnenter om å få fordelt kostnadene over tid.

Spørsmål? E-post postmottak@hamaroy.kommune.no, eller servicekontoret tlf. 475 01 883