Fellesnemndas oppgaver

Fellesnemndas oppgave er å forberede, samordne og gjennomføre arbeidet med å etablere og bygge "Nye Hamarøy kommune".

Til grunn for fellesnemndas arbeid ligger Intensjonsavtalen mellom Hamarøy og Tysfjord kommune som ble underskrevet av kommunene i desember 2016.

Fellesnemnda og Partssammensatt utvalg

Fellesnemnda ledes av Jan-Folke Sandnes, nestleder er Philip Mikkelsen

Medlemmer Hamarøy kommune/Hábmera souhkan
Jan-Folke Sandnes (Høyre).  Vara: Britt Kristoffersen (Senterpartiet)
May Valle (Venstre).  Vara: Fred-Eddy Dahlberg (Venstre)
Rigmor Lien (Arbeiderpartiet).  Vara: Terje Øien (Arbeiderpartiet)

Divtasvuona suohkan -Tysfjord kommune
Heidi Marie Kalvåg (Felleslista).  Vara: Stig Kåre Amundsen (Felleslista)
Philip Mikkelsen (Felleslista).  Vara: Jan Ivar Jakobsen (Felleslista)
Leif Harald Olsen (Senterpartiet).  Vara: Øyvind Johansen (Senterpartiet)

Partssammensatt utvalg - tillitsvalgte/ansatterepresentanter
Hilda Egerdahl, Fagforbundet Hamarøy
Ingrid Engan, Utdanningsforbundet Hamarøy
May-Sissel Thomassen, Fagforbundet Tysfjord
Beate S. Knutsen Pedersen, Utdanningsforbundet Tysfjord

Andre:
Rådmann Eirik Andre Hopland, Hamarøy
Rådmann Arne Kvernsjø, Tysfjord
Ordfører Tor Asgeir Johansen, Tysfjord
Fungerende prosjektleder Even Ediassen