Fast utvalg for plansaker / Plan og ressursutvalg
01.02.2017 kl. 10:00 - 15:30
Skogheim

Møtedokument
DELEGERTE VEDTAK - MØTE I FAST UTVALG FOR PLANSAKER / PLAN OG RESSURSUTVALG DEN 01.02.2017.
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FAST UTVALG FOR PLANSAKER / PLAN OG RESSURSUTVALG DEN 01.02.2017.
SAKSPAPIRER - MØTE I FAST UTVALG FOR PLANSAKER / PLAN OG RESSURSUTVALG DEN 01.02.2017.
OVERSIKTSKART SAKER

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2017 DELEGASJONSSAKER I PERIODEN 24.10.2016 - 20.01.2017 Vis
2/2017 KARLSØY, GNR. 87 BNR.3 - HARALD ÅSHEIM Vis (2) Vis Vis (1)
3/2017 TRANØY, GNR. 26 BNR. 70 - FRANK A. JENSEN OG KJELL ANDREASSEN Vis (3) Vis
4/2017 STEINSOS, GNR. 25 BNR. 3, SVEIN ERIK SAUE Vis (5) Vis Vis (2)
5/2017 SOMMERSEL, GNR. 24 BNR. 55 - HANS HENRIK NØSTDAHL Vis (3) Vis
6/2017 TILSYNSSTRATEGI 2017 Vis (1) Vis
7/2017 VEDTAK - ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR OPPEID HANDEL Vis (3) Vis Vis (3)
8/2017 KLAGEBEHANDLING - SØKNAD OM TILTAK - FRADELING TIL UENDRET BRUK Vis (1) Vis Vis (2)
9/2017 BRENNVIK, GNR. 30 BNR. 9 - RITA LEKANG OG ÅSE URSIN THOMASSEN - Vis (1) Vis
10/2017 NESS, GNR.59 BNR.2 - BENTE M. NESS - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV NAUSTTOMT Vis (2) Vis
11/2017 EIENDOM ULVSVÅG - GNR. 9 BNR. 12 LISBETH ØGSNES OG KNUT ERIK SOLHAUG Vis (2) Vis
12/2017 TRANØY, GNR. 26 BNR. 17 - TORILL ELLINGSEN OG VALDEMAR HANSTEEN Vis (1) Vis