Fast utvalg for plansaker / Plan og ressursutvalg
01.11.2017 kl. 10:00 - 15:30
Skogheim

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I FAST UTVALG FOR PLANSAKER / PLAN OG RESSURSUTVALG DEN 01.11.2017.
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FAST UTVALG FOR PLANSAKER / PLAN OG RESSURSUTVALG DEN 01.11.2017.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
73/2017 DELEGASJONSSAKER I PERIODEN 12.09.2017 - 24.10.2017 Vis (3)
74/2017 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Vis (1)
75/2017 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Vis (1)
76/2017 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 16 BNR. 93, PRESTEID
77/2017 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BOKPROSJEKT
78/2017 SØKNAD KULTUR- OG NÆRINGSFOND 2017 - SØKNAD OM STØTTE FOR UTGIVELSE AV BOKEN "ET SKAMMENS EVENTYR"
79/2017 SØKNAD KULTUR- OG NÆRINGSFOND 2017 - ULVSVÅG HANDEL V/LISA KNUTSEN Vis (1)
80/2017 SØKNAD GRÛNDERFOND 2017 - LISA KNUTSEN Vis (2)
81/2017 SOMMERSEL, GNR. 24 BNR. 65 - STIAN STEFFENSEN Vis (2)
82/2017 SOMMERSEL, GNR. 24 BNR. 3 - ØISTEIN STEFFENSEN Vis (2)
83/2017 SOMMERSEL, GNR. 24 BNR. 3 - ØISTEIN STEFFENSEN Vis (5)
84/2017 VASSBOTN, GNR. 32 BNR. 15 - HERMANN FYRVIK Vis (4)
85/2017 ULVSVÅG, GNR. 9 BNR. 1 - LEIF CHRISTIAN CHRISTENSEN Vis (5)
86/2017 KALVDALEN - LAPPOSEN, GNR. 39 BNR. 3 - MORTEN JENTOFT Vis (3)
87/2017 KALDVÅGSTRAUMEN - FINNØY, GNR. 79 BNR. 5 - ELIN TOVE SOLVANG Vis (2)