Fast utvalg for plansaker / Plan og ressursutvalg
02.11.2016 kl. 09:00 - 15:30
Skogheim

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FAST UTVALG FOR PLANSAKER / PLAN OG RESSURSUTVALG DEN 02.11.2016.
DELEGERTE VEDTAK - MØTE I FAST UTVALG FOR PLANSAKER / PLAN OG RESSURSUTVALG DEN 02.11.2016.
DOKUMENTER SOM SKAL REFERERES I UTVALG - MØTE I FAST UTVALG FOR PLANSAKER / PLAN OG RESSURSUTVALG DEN 02.11.2016.
SAKSPAPIRER - MØTE I FAST UTVALG FOR PLANSAKER / PLAN OG RESSURSUTVALG DEN 02.11.2016.
SAKSLISTE - MØTE I FAST UTVALG FOR PLANSAKER / PLAN OG RESSURSUTVALG DEN 02.11.2016.
SAKSPAPIRER - MØTE I FAST UTVALG FOR PLANSAKER / PLAN OG RESSURSUTVALG DEN 02.11.2016.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
68/2016 DELEGASJONSSAKER I PERIODEN 28.09 - 24.10.2016 Vis Vis (1)
69/2016 REFERATSAKER FUP/PLAN- OG RESSURSUTVALG 2016 Vis Vis (1)
70/2016 HUSØY, GNR. 95 BNR. 4 - EDVARDT NILSEN Vis
71/2016 BUVÅG, GNR. 42 BNR. 7 - LENE EDVARDSEN HILDAL Vis
72/2016 SØKNAD KULTUR- OG NÆRINGSFOND 2016 - INGEBORG OKTOBER Vis
73/2016 SØKNAD KULTUR- OG NÆRINGSFOND 2016 - PROMOTERING OG MARKEDSFØRING AV UTHEIM KUNST OG HÅNDVERK Vis (3) Vis
74/2016 SØKNAD KULTUR - OG NÆRINGSFOND 2016 - MELLOMBYGDA LOKALUTVALG, SOMMERFEST I ÆVENTYRLAND Vis
75/2016 SØKNAD KULTUR- OG NÆRINGSFONDET 2016 - MELLOMBYGDA LOKALUTVALG V/ØSTRE HERSET BOLIGFELT Vis (8) Vis Vis (1)
76/2016 SØKNAD OM TILSKUDD FRA KULTUR OG NÆRINGSFONDET - ØVERÅS FYSIOTERAPI Vis (1) Vis
77/2016 SØKNAD KULTUR- OG NÆRINGSFONDET 2016 - HAMARØY SCENETEKNIKK Vis (1) Vis
78/2016 STRAUMSNES VED STEINBAKK, GNR. 85 BNR. 19 (57) FRODE ENGAN - Vis (3) Vis Vis (1)
79/2016 ULVSVÅG, GNR. 9 BNR. 213 - BERIT RASMUSSEN - Vis (2) Vis
80/2016 ØVERENG GNR. 56 BNR. 3 - AUDHILD HANSEN Vis (6) Vis Vis (1)
81/2016 TORTENÅS, GNR. 7 BNR. 8 - TERJE GLATVED JENSEN Vis (5) Vis Vis (1)
82/2016 STEINSOS, GNR. 25 BNR. 3, SVEIN ERIK SAUE Vis (5) Vis Vis (1)
83/2016 GEBYRREGULATIVET 2017 Vis (2) Vis
84/2016 NYTT OFFENTLIG ETTERSYN - ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR OPPEID HANDEL Vis (29) Vis Vis (1)