Fast utvalg for plansaker / Plan og ressursutvalg
05.04.2017 kl. 10:00 - 15:30
Skogheim

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I FAST UTVALG FOR PLANSAKER / PLAN OG RESSURSUTVALG DEN 05.04.2017.
SAKSLISTE - MØTE I FAST UTVALG FOR PLANSAKER / PLAN OG RESSURSUTVALG DEN 05.04.2017.
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FAST UTVALG FOR PLANSAKER / PLAN OG RESSURSUTVALG DEN 05.04.2017.
DELEGERTE VEDTAK - MØTE I FAST UTVALG FOR PLANSAKER / PLAN OG RESSURSUTVALG DEN 05.04.2017.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
13/2017 DELEGASJONSSAKER I PERIODEN 21.01.2017 - 24.03.2017 Vis Vis (1)
14/2017 TANNØY, GNR. 5 BNR. 1 OG 4 - GUNN KARIN LORENTZEN Vis (2) Vis
15/2017 OFFENTLIG ETTERSYN - OMRÅDEREGULERING FOR INNHAVET SENTRUM Vis (4) Vis Vis (2)
16/2017 OFFENTLIG ETTERSYN - ENDRING - SENTRUMSPLAN FOR OPPEID Vis (4) Vis Vis (1)
17/2017 RØTTANGEN, GNR. 86 BNR. 4 - JAN HENRY NILSSEN Vis (2) Vis
18/2017 ROTA - GNR. 106 BNR. 1 - TORE RØDELV Vis (2) Vis
19/2017 INNHAVET, GNR. 85 BNR. 191 - THERESE OG FREDDY WISTH Vis (3) Vis
20/2017 INNHAVET, GNR. 85 BNR. 188 - ENGAN EIENDOM AS Vis (1) Vis
21/2017 INNHAVET, GNR. 85 BNR. 184 - HAMARØY KOMMUNE Vis (1) Vis
22/2017 OPPEID, GNR. 14 BNR. 20 OG 9 - LIFT OG KRANUTLEIE AS Vis (1) Vis
23/2017 SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å ANLEGGE VEI I HYTTEFELT PÅ HÅKONHALS Vis (1) Vis
24/2017 SOMMERSEL, GNR. 24 BNR. 6 - IRENE AMUNDSEN - Vis (3) Vis
25/2017 KARLSØY, GNR. 87 BNR.3 - HARALD ÅSHEIM Vis (5) Vis Vis (2)
26/2017 RØTTANGEN GNR. 86 BNR 5 JOHNNY FJELD Vis
27/2017 SOMMERSEL, GNR. 24 BNR. 6 - JØRGINE LILLEHAUG Vis (3) Vis