Fast utvalg for plansaker / Plan og ressursutvalg
08.05.2019 kl. 10:00 - 13:00
Skogheim

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FAST UTVALG FOR PLANSAKER / PLAN OG RESSURSUTVALG DEN 08.05.2019.
SAKSLISTE - MØTE I FAST UTVALG FOR PLANSAKER / PLAN OG RESSURSUTVALG DEN 08.05.2019.
SAKSPAPIRER - MØTE I FAST UTVALG FOR PLANSAKER / PLAN OG RESSURSUTVALG DEN 08.05.2019.
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FAST UTVALG FOR PLANSAKER / PLAN OG RESSURSUTVALG DEN 08.05.2019.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
24/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FAST UTVALG FOR PLANSAKER/PLAN OG RESSURSUTVALG
25/2019 DELEGASJONSSAKER I PERIODEN 01.03.19 - 29.04.19
26/2019 MOTORFERDSEL I UTMARK. INNHAVET GRUNNEIERLAG, SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV ATV
27/2019 SØKNAD KULTUR- OG NÆRINGSFONDET 2019 - TRANØY HANDEL AS V/TROND HANSSEN
28/2019 SØKNAD GRÜNDERFOND TROND HANSSEN
29/2019 SØKNAD KULTUR- OG NÆRIGSFOND 2019 - TRANØY FYR
30/2019 SØKNAD KULTUR OG NÆRINGSFOND HAMSUNSENTERET - FRANKFURT BOKMESSEN 2019
31/2019 SØKNAD KULTUR- OG NÆRINGSFOND 2019 - ERLING RIBE RAMSKJELL
32/2019 SKUTVIK, GNR. 55 BNR. 103 - SKUTVIK UTVIKLING AS V/GEIR WINTHER Vis (3)
33/2019 INNHAVET, GNR. 85 BNR. 180 - DINA MARIA H. WASSMO OG ESKILD KRISTENSEN Vis (1)
34/2019 HJELSENG, GNR. 35 BNR. 2 - SYNNØVE OG ROY LANGWELL Vis (1)
35/2019 NESS, GNR. 59 BNR. 45 - MARIANNE PEDERSEN Vis (7)
36/2019 KALDVÅG - SKILLVASSBAKK, GNR. 77 BNR. 22 - ROLF H. WESTGAARD Vis (3)
37/2019 HUSØY, GNR. 95 BNR. 4 - EDVARDT NILSEN Vis (2)
38/2019 OPPEID, GNR. 16 BNR. 84 - BÅRD BYE HANSEN Vis (1)
39/2019 FINSET, GNR. 63 BNR. 1 - HELGE MATHISEN Vis (2)
40/2019 SØRKIL, GNR. 8 BNR. 7 - MARIT IRENE JOHANSEN Vis (2)
41/2019 HOFFMANNSELV (STATSKOG) GNR. 116 BNR 6 Vis (5)