Fast utvalg for plansaker / Plan og ressursutvalg
08.06.2016 kl. 09:00 - 00:00
Skogheim

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FAST UTVALG FOR PLANSAKER / PLAN OG RESSURSUTVALG DEN 08.06.2016.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
20/2016 DELEGASJONSSAKER I PERIODEN 7.04. - 31..05.2016 Vis
21/2016 TORTENÅS GNR 7 BNR 1 - THORFINN JOHANSEN Vis (2) Vis
22/2016 INNHAVET, GNR. 85 BNR. 154 - NORDSALTEN EIENDOM AS Vis (9) Vis
23/2016 HILLINGAN, GNR. 83 BNR. 23 - KIM SCHØINING Vis (3) Vis
24/2016 INNHAVET, GNR. 85 BNR. 198 - SMOLTEN AS - Vis (2) Vis
25/2016 SØKNAD KULTUR- OG NÆRINGSFOND 2016 - FORENINGEN BYGDEBALANSE Vis (2) Vis
26/2016 SØKNAD KULTUR- OG NÆRINGSFOND 2016 - HAMARØY FOTHELSE V/HELENA STENSLAND Vis (2) Vis
27/2016 SØKNAD KULTUR- OG NÆRINGSFONDET 2016 - AIR HAMARØY. UTVIKLING AV BYGNINGSMASSEN PÅ HAMARØY BYGDETUN. Vis (1) Vis
28/2016 SØKNAD KULTUR- OG NÆRINGSFONDET 2016 - MELLOMBYGDA LOKALUTVALG/ØVRE HERSETH BOLIGFELT Vis (1) Vis
29/2016 SØKNAD KULTUR- OG NÆRINGSFOND 2016 - STALL EIVIK Vis
30/2016 SØKNAD KULTUR- OG NÆRINGSFOND 2016 - TØMMERNES KRIGSFANGELEIR Vis (3) Vis
31/2016 SKATEBOARDING ACROSS NORWAY - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE Vis (3) Vis
32/2016 AUGUSTPRISEN 2016 (Unntatt offentlighet)
33/2016 SKILLVASSBAKK, GNR. 78 BNR. 13 - ROALD ØISTEIN KNUTSEN Vis
34/2016 DELING AV SAMEIE - UTEID SAMDRIFT Vis
35/2016 SAGVATNET/LAGMANNSVIK GNR. 113 BNR. 1,10, 14, 29 OG 32 SAMT GNR. 115 BNR. 1, 2 OG 4 HEIDI JENNIE VIK OG THOMAS VIK GABRIELSEN Vis
36/2016 TRANØY, GNR. 26 BNR. 51 - ARVID FYRVIK - EIER Vis (2) Vis
37/2016 TORTENÅS, GNR. 7 BNR. 1 - TROND JOHANSEN - Vis (1) Vis
38/2016 ULVSVÅG, GNR. 9 BNR. 159 - HARALD NORMANN - Vis (1) Vis Vis (1)
39/2016 OFFENTLIG ETTERSYN - ENDRING. REG.PLAN FOR OPPEID HANDEL Vis (14) Vis Vis (1)
40/2016 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKUTVIK Vis (2) Vis
41/2016 PRIVAT REGULERINGSPLAN INNHAVET - ENGAN BYGG AS Vis (2) Vis
42/2016 EGERDAL, GNR. 41 BNR. 7 - NIMROD BODØ AS - Vis (1) Vis