Fast utvalg for plansaker / Plan og ressursutvalg
08.07.2015 kl. 00:00 - 00:00
Pr. mail

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I FAST UTVALG FOR PLANSAKER / PLAN OG RESSURSUTVALG DEN 08.07.2015.
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FAST UTVALG FOR PLANSAKER / PLAN OG RESSURSUTVALG DEN 08.07.2015.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
46/2015 OPPEID, GNR. 14 BNR. 115 - BBI AS Vis (1)