Fast utvalg for plansaker / Plan og ressursutvalg
08.12.2017 kl. 10:00 - 15:30
Skogheim

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FAST UTVALG FOR PLANSAKER / PLAN OG RESSURSUTVALG DEN 08.12.2017.
DELEGERTE VEDTAK - MØTE I FAST UTVALG FOR PLANSAKER / PLAN OG RESSURSUTVALG DEN 08.12.2017.
SAKSLISTE - MØTE I FAST UTVALG FOR PLANSAKER / PLAN OG RESSURSUTVALG DEN 08.12.2017.
SAKSPAPIRER - MØTE I FAST UTVALG FOR PLANSAKER / PLAN OG RESSURSUTVALG DEN 08.12.2017.
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FAST UTVALG FOR PLANSAKER / PLAN OG RESSURSUTVALG DEN 08.12.2017.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
88/2017 DELEGASJONSSAKER I PERIODEN 25.10.2017 - 29.11.2017 Vis (3)
89/2017 KLAGE PÅ AVSLAG KONSESJON MED FRITAK FRA BOPLIKT - KÅRE FYRVIK Vis (1)
90/2017 KLAGE PÅ AVSLAG KONSESJON MED FRITAK FOR BOPLIKT - RAYMOND NIKOLAISEN Vis (2)
91/2017 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - GUNNAR DAHL
92/2017 DETALJREGULERING FOR SKUTVIK NÆRINGSOMRÅDE - VEDTAK AV PLANPROGRAM Vis (4)
93/2017 KYLLINGMARK - GNR. 42 BNR. 20 - ANITA OG FRODE GLØERSEN Vis (4)
94/2017 NESS, GNR. 59 BNR. 13 - ARILD BOLSØY - Vis (4)
95/2017 ULVSVÅG, GNR. 9 BNR. 1 - LEIF CHRISTIAN CHRISTENSEN Vis (6)
96/2017 OPPEID, GNR. 14 BNR. 51 - KIRSTI SKOGHOLT KALDSTAD Vis (2)
97/2017 OPPEID, GNR. 14 BNR. 2 - GRETE NERDAL Vis (2)
98/2017 CERMAQ NORWAY AS - REGULERINGSPLAN FOR HORSVÅGEN Vis (5)